Ponuda TV bar-a

Patrik rakije (desetak vrsta voćnih rakija i kuhana rakija)

Kuhano vino

Čaj, kava

Shooteri (desetak vrsta)

GALERIJA